واکنش‌ها در برابر ادامه‌ یافتن ممنوعیت دختران از حق تحصیل در افغانستان
واکنش‌ها در برابر ادامه‌ یافتن ممنوعیت دختران از حق تحصیل در افغانستان
همزمان با شر‌وع سال جدید تعلیمی بدون حضور دانش‌آموزان دختر و ادامه یافتن محدویت‌ها تحصیلی در برابر دختران در افغانستان، گروهی از زنان معترض تحت نام «جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان»، از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که طالبان را به‌دلیل محرومیت کامل زنان از حقوق شان، نهادینه‎سازی سیستم آپارتاید جنسیتی و جنایت‌های جنگی؛ منزی کرده و در تعامل با این گروه تجدید نظر کنند. 

همزمان با شر‌وع سال جدید تعلیمی بدون حضور دانش‌آموزان دختر و ادامه یافتن محدویت‌ها تحصیلی در برابر دختران در افغانستان، گروهی از زنان معترض تحت نام «جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان»، از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که طالبان را به‌دلیل محرومیت کامل زنان از حقوق شان، نهادینه‎سازی سیستم آپارتاید جنسیتی و جنایت‌های جنگی؛ منزی کرده و در تعامل با این گروه تجدید نظر کنند.

این سومین سال تعلیمی در افغانستان است که دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف شش، اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

در همین حال بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگا‌ها به روی دختران دانش‌جو و دانش‌آموز، واکنش‌های زیاد داخلی و بین المللی را به همراه داشته است.

جنگ اونال، سفیر ترکیه در افغانستان که در مراسم ضیافت افطار در مرکز بنیاد معارف این کشور در پایتخت افغانستان حضور پیدا کرده بود از طالبان خواسته است تا دروازه‌ دانشگاه‌ها ‌و مکتب‌ها را به روی دختران افغان دوباره باز کنند.

در رابطه به این موضوع سازمان جهانی یونیسکو نیز اعلام کرده بود که به دلیل ادامه یافتن محدودیت‌ها در برابر حق تحصیل دختران، بیش از ۳۳۰ هزار دختر افغان در سال جدید تعلیمی از راه پیدا کردن به دوره تحصیلات متوسطه باز مانده اند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان