واکنش‌ها و نگرانی‌های زنان در برابر دستور متوقف شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان
واکنش‌ها و نگرانی‌های زنان در برابر دستور متوقف شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان

خبرگزاری زنان افغانستان: بعد از دستور متوقف شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان از سوی امر به معروف و نهی از منکر، شماری از زنان آرایش‌گر می‌گویند که اکثر آنان سرپرست خانواده‌های شان بوده و از این طریق خرج و مصارف خود را پیدا می‌کنند و در صورت بسته‌شدن دروازه‌های آرایشگاه‌های زنانه، با مشکلات اقتصادی زیادی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: بعد از دستور متوقف شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان از سوی امر به معروف و نهی از منکر،

شماری از زنان آرایش‌گر می‌گویند که اکثر آنان سرپرست خانواده‌های شان بوده و از این طریق خرج و مصارف خود را پیدا می‌کنند و در صورت بسته‌شدن دروازه‌های آرایشگاه‌های زنانه، با مشکلات اقتصادی زیادی رو به رو خواهند شد.

اسما(نام مستعار) یک تن از خانم‌های‌ست که از طریق آرایش‌گری مصارف خود و دو طفلش را بدست می‌‌آورد.

وی می‌گوید:«‌چند سال پیش شوهرم را از دست دادم، من ماندم و مسوولیت دو طفلم که مجبور بودم کار کنم. آرایش‌گر را یاد گرفتم و برایم یک مکان کوچک آماده کرده آرایشگاه باز کردم در این مدت هم برایم دل‌خوشی بود و هم منبع درآمدم ولی از زمانی که شنیدم قرار است دیگر فعالیت کرده نتوانیم حیرانم که چی کنم و چطور زنده‌گی خود را پیش ببرم».

این دستور در حالی صادر شده است که تمامی آرایشگاه ها یا سالون های آرایش زنانه تا در درازای یک ماه٬ فعالیت های شان را باید متوقف و قرار داد های شان را فسخ سازند.

در همین حال، شماری از زنان معترض افغانستانی مقیم اسلام‌آباد با حرکت اعتراضی علیه افزایش محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان، از جهانیان خواسته اند تا دیگر در مقابل استبداد طالبان سکوت نکنند و در رابطه به دستور متوقف شدن آرایشگاه‌‌های زنانه نمی‌گویند که با مانع شدن از کار زنان در واقع نان آن‌ها را سرقت می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در برابر این دستور واکنش نشان داده و یوناما نیز در این رابطه گفت است که این کار طالبان، بر اقتصاد زنان افغانستان اثر های ناگواری برجا خواهد گذاشت و از طالبان می خواهد که این دستور شان را پس بگیرند.