واکنش زنان معترض افغانستان در پیوند به برگزاری سومین نشست دوحه
واکنش زنان معترض افغانستان در پیوند به برگزاری سومین نشست دوحه
جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در پیوند به سومین نشست دوحه که قرار است در 30 جون برگزار گردد واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که آنان نشست دوحه را با قاطعیت تحریم و محکوم کرده اند.

جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در پیوند به سومین نشست دوحه که قرار است در ۳۰ جون برگزار گردد واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که آنان نشست دوحه را با قاطعیت تحریم و محکوم کرده اند.

در این اعلامیه آمده است که بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، جنایت ضدی انسانی علیه مردم به ویژه زنان در کشور صورت گرفته است، اما زنان با وجود تمام محدودیت‌ها‌در خط مقدم قرار داشته و پرچم عدالت خواهی و آزادی را به زمین نگذاشته اند.

جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در این اعلامیه با تاکید مجدد به خواستی حقوق بشری زنان، هر گونه نشست را با «رژیم طالبان خیانت در حق زنان می داند.»

آنان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می خواهد بجای مذاکره، تعامل با طالبان، از زنان و مردم افغانستان حمایت کنید.

این در حالی‌ست که بعد از سقوط حکومت و دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، محدودیت‌های زیادی در برابر زنان وضع شده و بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده‌ی علیه زنان و دختران افغانستان صادر شد.

برای دادخواهی از حقوق زنان و دختران در برابر این فرمان‌های محدود کننده، گروه‌های دادخواهی زیادی شکل گرفت که از جمله می‌توان به جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان اشاره کرد.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان