واکنش فوزیه کوفی نسبت به دستگیری ندا پروانی همراه با همسر و کودک خردسالش: «کودکان باید از هر نوع رفتار نادرست محافظت شوند.»
واکنش فوزیه کوفی نسبت به دستگیری ندا پروانی همراه با همسر و کودک خردسالش: «کودکان باید از هر نوع رفتار نادرست محافظت شوند.»

خبرگزاری زنان افغانستان: صبح امروز ندا پروانی یک تن از زنان معترض با همسر و کودک خردسالش از سوی طالبان بازداشت شد. فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در صفحه جتماعی ایکس منتسب به خویش در رابطه به بازداشت این معترض زن واکنش نشان داده است. کوفی نگاشته است: «ندا پروانی، همسر و فرزندش […]

خبرگزاری زنان افغانستان: صبح امروز ندا پروانی یک تن از زنان معترض با همسر و کودک خردسالش از سوی طالبان بازداشت شد. فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در صفحه جتماعی ایکس منتسب به خویش در رابطه به بازداشت این معترض زن واکنش نشان داده است.

کوفی نگاشته است: «ندا پروانی، همسر و فرزندش امروز به دلیل فعالیت هایش در زمینه حقوق زنان توسط طالبان بازداشت شده است. کودکان باید از هر نوع رفتار نادرست محافظت شوند. دستگیری خودسرانه زنان فعالی که قبلاً همه چیز خود را از دست داده‌اند باید فوراً متوقف شود.»

این درحالی است که زنان با سرکوب شدید طالبان در دوسال گذشته مواجه هستند، این گروه با زنان و دخترانی که در برابر نابرابری و محدودیت‌های‌ آنان ایستادگی و مقاومت می‌کنند با روش‌های متفاوتی از جمله شنکجه، بازداشت و در مواردی حتی قتل برخورد کرده اند تا صدای خویش را بلند نکنند و خاموش بنشینند.