واکنش ها به محاکمه صحرایی زنی در هرات
واکنش ها به محاکمه صحرایی زنی در هرات

در هفته ای که گذشت ویدیویی در رابطه با محاکمه صحرایی یک زن در ولایت هرات در صفحات اجتماعی دست به دست شد که برخورد و واکنش های بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت و اکثر کاربران نظرات خود را در رابطه با آن در صفحات اجتماعی خود ابراز کردند. بتول سید حیدری […]

در هفته ای که گذشت ویدیویی در رابطه با محاکمه صحرایی یک زن در ولایت هرات در صفحات اجتماعی دست به دست شد که برخورد و واکنش های بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت و اکثر کاربران نظرات خود را در رابطه با آن در صفحات اجتماعی خود ابراز کردند. بتول سید حیدری دکتر روان شناس در رابطه با این ویدیو از ممنوعیت محاکمه صحرایی از طرف سازمان ملل اشاره کرده که بر بنیاد مقررات سازمان ملل، یک دولت زمانی مشروع خوانده می شود که قوانینش و چوکات دولتش با مقررات سازمان ملل مطابقت نماید. در روند عادی محاکمات، متهم در میعاد مختلف باید سه بار محاکمه شود پس از آن مطابق با قانون جزای آن کشور، متهم مجرم شناخته می شود. او خطاب به کشورهایی که به میز صلح می روند گفته، در خصوص محکمه های صحرایی زنان در مناطق تحت سلطه طالبان از آنها توضیح بخواهند و موضع محکمی بگیرند.