واکنش‌ یوناما در برابر ایجاد محدودیت‌های کاری برای زنان در افغانستان
واکنش‌ یوناما در برابر ایجاد محدودیت‌های کاری برای زنان در افغانستان

خبرگزاری زنان افغانستان: دستور منع فعالیت‌های آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، واکنش‌های تند یوناما، فعالین حقوق و زنان شاغل را در بر داشته است. در این دستور، وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که تمامی آرایشگاه ها یا سالون های آرایش زنانه تا در درازای یک ماه٬ فعالیت های شان را متوقف […]

خبرگزاری زنان افغانستان: دستور منع فعالیت‌های آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، واکنش‌های تند یوناما، فعالین حقوق و زنان شاغل را در بر داشته است.
در این دستور، وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که تمامی آرایشگاه ها یا سالون های آرایش زنانه تا در درازای یک ماه٬ فعالیت های شان را متوقف و قرار داد های شان را فسخ سازند.

یوناما یا دفتر هیات معاون ملل متحد در برابر این دستور واکنش نشان داده و گفته است که این کار طالبان، بر اقتصاد زنان افغانستان اثر های ناگواری برجا خواهد گذاشت و از طالبان می خواهد که این دستور شان را پس بگیرند.

در همین حال، بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که زنان باید بخشی از اقتصاد هر کشور باشند تا راه پایداری را برای خروج از بحران ترسیم کند اما دستور متوقف شدن فعالیت های آرایشگاه های زنان آخرین میخ سرکوب بر تابوت حقوق، کارآفرینی و فرصت‌های شغلی زنان افغانستان خواهد بود.

منابعی در اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رسانه ها گفته اند که با متوقف شدن فعالیت های آرایشگاه های زنانه، ۵۰ هزار بانو کار شان را از دست خواهند داد و نیز ۱۲ هزار آرایشگاه بسته خواهند شد.

اسما رضایی، یک تن از آرایش‌گران زن می‌گوید که با متوقف شدن فعالیت آرایشگاه‌های زنانه، راه در آمد آنا نیز متوقف خواهد شد.
وی می‌گوید:«آرایش‌گری راه درآمد بسیاری خوبی برایم‌ بود چون تنها نان آور خانه هستم و باید کار کنم و جز آرایش‌گری به کار دیگری مهارت ندارم اگر کارم متوقف شود درآمد فامیلم نیز متوقف خواهد شد».

شماری از فعالین حقوق زن می‌گویند که منع فعالیت های آرایشگاه‌ها هیچ توجیهی ندارد و طالبان با گذشت هر روز زندگی را برای زنان افغانستان تنگ تر می سازند.

زنان در افغانستان همواره با چالش‌های متنوع رو به رو بوده است اما در دو سال اخیر این محدودیت‌ها در برابر زنان افزایش چشم‌گیری داشته است، از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه به روی دختران شروع و اکنون دستور متوقف شدن آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده اند.