وزارت اقتصاد طالبان طی مکتوب رسمی؛ دستو لغو فعالیت نهادهای سوئد را در تمام کشور صادر کرد
وزارت اقتصاد طالبان طی مکتوب رسمی؛ دستو لغو فعالیت نهادهای سوئد را در تمام کشور صادر کرد

خبرگزاری زنان افغانستان: وزارت اقتصاد طالبان طی یک مکتوب رسمی به تمام ریاست‌های ولایتی مربوطه، دستور داده است تا اجازه هرگونه فعالیت مربوط به نهادهای کشور سوئد را فورن متوقف سازند. طالبان این اقدام را در واکنش به توهین و سوزانده شدن قرآن‌کریم در کشور سوئد اعلام کرده است. وزارت اقتصاد طالبان در مکتوب خود […]

خبرگزاری زنان افغانستان: وزارت اقتصاد طالبان طی یک مکتوب رسمی به تمام ریاست‌های ولایتی مربوطه، دستور داده است تا اجازه هرگونه فعالیت مربوط به نهادهای کشور سوئد را فورن متوقف سازند.

طالبان این اقدام را در واکنش به توهین و سوزانده شدن قرآن‌کریم در کشور سوئد اعلام کرده است.
وزارت اقتصاد طالبان در مکتوب خود گفته است تا زمانی‌که کشور سوئد از اهانت به قرآن‌کریم، اظهار پشیمانی نکنند اجازه‌ی هرگونه فعالیت برای نهادهای این کشور در افغانستان را لغو می‌کنند.
طالبان از دیگر کشورهای اسلامی نیز خواسته است که در چگونگی تعامل با کشور سوئد تجدید نظر کنند.