وزیر معارف طالبان در بامیان مدرسه جهادی را افتتاح کرد
وزیر معارف طالبان در بامیان مدرسه جهادی را افتتاح کرد

خبرگزاری زنان افغان: سید حبیب الله آغا وزیر معارف طالبان در بامیان امروز “دوشنبه ۱ جوزا” یک مدرسه جهادی را در مرکز بامیان افتتاح کرد. وزیر معارف طالبان هدف از افتتاح این مدرسه جهادی را ” هدایت مردم به طریق نبوی” عنوان کرد. از طرفی هم والی طالبان در بامیان گفته است که در این […]

خبرگزاری زنان افغان: سید حبیب الله آغا وزیر معارف طالبان در بامیان امروز “دوشنبه ۱ جوزا” یک مدرسه جهادی را در مرکز بامیان افتتاح کرد.
وزیر معارف طالبان هدف از افتتاح این مدرسه جهادی را ” هدایت مردم به طریق نبوی” عنوان کرد.
از طرفی هم والی طالبان در بامیان گفته است که در این مدرسه پیروان مذاهب جعفری و حنفی به آموختن قرآن کریم و سنت نبوی خواهند پرداخت.
این در حالی است که پیش از این والی طالبان یک مدرسه دینی را برای زنان در ولسوالی ورس این ولایت نیز افتتاح کرده است.