وضعیت خانواده‌های آسیب دیده از زمین لرزه روز شنبه در ولایت هرات
وضعیت خانواده‌های آسیب دیده از زمین لرزه روز شنبه در ولایت هرات