وضعیت دشوار زنان آسیب دیده از زمین لرزه‌های مرگ‌بار در قریه نقره ولایت هرات
وضعیت دشوار زنان آسیب دیده از زمین لرزه‌های مرگ‌بار در قریه نقره ولایت هرات

قریه نقره مکانی‌ست که در ۳۵ کیلومتری شهر هرات موقعیت داشته و در اثر زمین لرزه‌های مرگ‌بار، خانه‌های زیادی در آن تخریب شده و یا آسیب دیده است. باشنده‌گان این قریه بخصوص زنان در شرایط دشواری به سر می‌برند و می‌گویند که غذای کافی، آب صحی و سرپناه برای زندگی کردن ندارند.

قریه نقره مکانی‌ست که در ۳۵ کیلومتری شهر هرات موقعیت داشته و در اثر زمین لرزه‌های مرگ‌بار، خانه‌های زیادی در آن تخریب شده و یا آسیب دیده است.

باشنده‌گان این قریه بخصوص زنان در شرایط دشواری به سر می‌برند و می‌گویند که غذای کافی، آب صحی و سرپناه برای زندگی کردن ندارند.