وضعیت قربانیان زمین لرزه روز گذشته در شفاخانه حوزوی هرات
وضعیت قربانیان زمین لرزه روز گذشته در شفاخانه حوزوی هرات

در اثر زمین لرزه‌های شدید در غرب افغانستان، بیش از ۲ هزار تن جان خود را از دست داده و ۹هزار و ۲۴۰ تن دیگر زخم برداشته اند که بیشترین تلفات مربوط به ولسوالی زنده جان ولایت هرات می‌باشد. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که ۱۳ قریه ولسوالی زنده جان و حدود ۱ هزار و […]

در اثر زمین لرزه‌های شدید در غرب افغانستان، بیش از ۲ هزار تن جان خود را از دست داده و ۹هزار و ۲۴۰ تن دیگر زخم برداشته اند که بیشترین تلفات مربوط به ولسوالی زنده جان ولایت هرات می‌باشد.

آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که ۱۳ قریه ولسوالی زنده جان و حدود ۱ هزار و ۳۲۰ خانه در این رویداد ویران شده است.