وضع محدودیت‌های کاری و افزایش فقر و بیکاری در میان زنان
وضع محدودیت‌های کاری و افزایش فقر و بیکاری در میان زنان

  خبرگزاری زنان افغانستان: بعد از فرمان متوقف شدن فعالیت‌های آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، امروز مالکین چندین آرایشگاه در هرات دروازه‌های آرایشگاه‌های شان بسته کردند. آنان می‌گویند اکثر زنانی که در آرایشگاه‌ها کار می‌کردند سرپرست خانواده‌های شان بوده و بعد از خانه نشینی‌ نمی‌دانند چگونه مصارف خانواده‌های شان را مهیا بسازند. سحر، یک تن از […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: بعد از فرمان متوقف شدن فعالیت‌های آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، امروز مالکین چندین آرایشگاه در هرات دروازه‌های آرایشگاه‌های شان بسته کردند.

آنان می‌گویند اکثر زنانی که در آرایشگاه‌ها کار می‌کردند سرپرست خانواده‌های شان بوده و بعد از خانه نشینی‌ نمی‌دانند چگونه مصارف خانواده‌های شان را مهیا بسازند.

سحر، یک تن از آرایش‌گرانی است که اکنون بیکار شده و از آینده‌ای نامعلوم خود سخت نگران است.
وی می‌گوید:«برایم بسیار سخت بود وقتی لوازم خود را جمع می‌کردیم تا دروازه آرایشگاه را بسته کنیم و سخت‌تر از آن وقت خداحافظی با همکارانم بودم. همه با گریه و دل شکسته خداحافظی کردیم و نمی‌دانم خانه نشینی و بیکاری را چگونه تحمل خواه کردیم».

چندی پیش بر اساس فرمان منتشر شده از سوی امر به معروف، گفته شد تا تمامی آرایشگاه ها یا سالون های آرایش زنانه تا در درازای یک ماه٬ فعالیت های شان را باید متوقف و قرار داد های شان را فسخ کنند.

مریم(نام مستعار)، یک تن از مالکین آرایشگاه‌ها می‌گوید که چند سال پیش با سرمایه شخصی خود شروع به کار کرده و بعد از یک مدت برای چندین خانم دیگر که سرپرست خانواده‌های شان بودند نیز زمینه کار را مهیا ساخت. اما بعد از نشر فرمان بسته شدن دروازه‌های آرایشگاه‌ها، همه آنان مجبور اند فعالیت‌‌های شان را متوقف کنند.

وی می‌گوید:«محدودیت‌ها در برابر زنان هر روز زیادتر می‌شود. زنانی که مجبور هستند کار کنند خانه نشین خواهند شد و این موضوع باعث می‌شود آمار فقر و مشکلات اقتصادی در کشور بیشتر از قبل شود».

محدودیت‌های وضع شده و افزایش بیکاری در میان زنان طی دو سال اخیر با واکنش‌های ملی و بین المللی رو به رو شد اما تا اکنون هیچ اقدامی برای رقع این چالش‌ها صورت نگرفته است.

در همین حال شماری از زنان می‌گویند که افزایش بیکاری در میان زنان، مانند بیکاری در میان مردان می‌تواند در بلند رفتن سطح فقر در افغانستان نقش داشته و به تعداد خانواده‌های بی بضاعت را بی‌افزاید.