وضع محدودیت‌ها بر دختران نقاش و حکاک در بامیان
وضع محدودیت‌ها بر دختران نقاش و حکاک در بامیان

خبرگزاری زنان افغان: شماری از دختران در بامیان که از سال‌های زیادی به این‌طرف به نقاشی و حکاکی رو آورده‌اند می‌گویند، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر این گروه مرتب کارگاه‌های حکاکی و نقاشی آنان را بررسی می‌کنند و دستور می‌دهند که نقش اشخاص و یا بودای بامیان را نتراشند و همچنان نقاشی […]

خبرگزاری زنان افغان: شماری از دختران در بامیان که از سال‌های زیادی به این‌طرف به نقاشی و حکاکی رو آورده‌اند می‌گویند، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر این گروه مرتب کارگاه‌های حکاکی و نقاشی آنان را بررسی می‌کنند و دستور می‌دهند که نقش اشخاص و یا بودای بامیان را نتراشند و همچنان نقاشی نکنند.

به گفته‌ی این دختران، محتسبان این گروه، چندین ساخته‌های آنان را شکستانده و نابود کرده است.

این دختران می‌افزایند که از طریق فروش تولیدات شان سال‌های زیادی است که مصارف خانواده‌های خود را تامین می‌کنند و اکنون با ایجاد محدودیت‌ها از طرف طا.لبان دیگر نمی‌توانند عایداتی بدست بیاورند.