وقوع انفجار در نیمروز 
وقوع انفجار در نیمروز 

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در نیمروز از وقوع یک انفجار و درگیری مسلحانه در دفتر والی طالبان برای این ولایت خبر میدهند. براساس اطلاعات، پس از صدای انفجار صداس تیر اندازی و درگیری نیز از محل شنیده شده است. از تلفات ناشی از این انفجار ونوعیت آن جزییاتی در دست نیست و گروه طالبان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در نیمروز از وقوع یک انفجار و درگیری مسلحانه در دفتر والی طالبان برای این ولایت خبر میدهند.

براساس اطلاعات، پس از صدای انفجار صداس تیر اندازی و درگیری نیز از محل شنیده شده است.

از تلفات ناشی از این انفجار ونوعیت آن جزییاتی در دست نیست و گروه طالبان نیر چیزی نگفتند.