وقوع یک آتش سوزی در غرب کابل
وقوع یک آتش سوزی در غرب کابل

منابع محلی از وقوع یک آتش‌سوزی در غرب کابل خبر می‌دهند. این آتش سوزی حدود بیست دقیقه قبل در فازچهارم شهرک حاجی نبی آغاز شده و تاکنون جریان دارد. تاکنون علت این آتش سوزی مشخص نیست و برای مهار آن نیز تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. خبرگزاری زنان افغانستان

منابع محلی از وقوع یک آتش‌سوزی در غرب کابل خبر می‌دهند.
این آتش سوزی حدود بیست دقیقه قبل در فازچهارم شهرک حاجی نبی آغاز شده و تاکنون جریان دارد.
تاکنون علت این آتش سوزی مشخص نیست و برای مهار آن نیز تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
خبرگزاری زنان افغانستان