وقوع یک انفجار در شهر کابل
وقوع یک انفجار در شهر کابل

منابع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در شهر کابل خبر می‌دهند. به گفته‌ی منابع این انفجار در حوالی مرکز تجارتی گلبهار سنتر و یا در دروازه وزارت امورخارجه واقع چهارراهی ملک اصغر در شهر کابل رخ داده است. تمامی مسیرهای منتهی به وزارت خارجه و مرکز تجارتی گلبهار سنتر مسدود شده و تاکنون جزییاتی […]

منابع محلی از وقوع یک انفجار نیرومند در شهر کابل خبر می‌دهند. به گفته‌ی منابع این انفجار در حوالی مرکز تجارتی گلبهار سنتر و یا در دروازه وزارت امورخارجه واقع چهارراهی ملک اصغر در شهر کابل رخ داده است.
تمامی مسیرهای منتهی به وزارت خارجه و مرکز تجارتی گلبهار سنتر مسدود شده و تاکنون جزییاتی از چگونگی وقوع این رویداد و تلفات آن در دست نیست.