وقوع یک زلزله در کابل
وقوع یک زلزله در کابل

یک زلزله به قدرت ۴.۸ ریشتر عصر امروز شهرکابل را تکان داد. مرکز‌ زمین‌لرزه‌ی ولکانو دیسکوری می‌گوید که ساعت ۳:۵۷ دقیقه امروز یک زمین‌لرزه نسبتاً شدید در شرق کابل رخ داده است. قدرت این زلزله ۴.۸ ریشتر گفته شده و‌ مرکز آن ولسوالی سروبی در شرق کابل بوده است. خبرگزاری‌‌زنان افغانستان  

یک زلزله به قدرت ۴.۸ ریشتر عصر امروز شهرکابل را تکان داد.

مرکز‌ زمین‌لرزه‌ی ولکانو دیسکوری می‌گوید که ساعت ۳:۵۷ دقیقه امروز یک زمین‌لرزه نسبتاً شدید در شرق کابل رخ داده است.

قدرت این زلزله ۴.۸ ریشتر گفته شده و‌ مرکز آن ولسوالی سروبی در شرق کابل بوده است.

خبرگزاری‌‌زنان افغانستان