پایان سال تعلیمی در افغانستان؛ ناامیدی دختران “صنف ششم”
پایان سال تعلیمی در افغانستان؛ ناامیدی دختران “صنف ششم”

خبرگزاری زنان افغانستان: در افغانستان، پایان سال تعلیمی برای دختران صنف شش، به ناامیدی منجر شد. طا.لبان پس از بازگشت به قدرت در در اولین سمستر خزانی، تنها به مکاتب ابتدایی دخترانه تا صنف ششم اجازه بازگشایی دادند و مکاتب متوسطه و لیسه را در اکثر ولایات‌های کشور بستند، که تاکنون نیز ادامه دارد. این […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در افغانستان، پایان سال تعلیمی برای دختران صنف شش، به ناامیدی منجر شد. طا.لبان پس از بازگشت به قدرت در در اولین سمستر خزانی، تنها به مکاتب ابتدایی دخترانه تا صنف ششم اجازه بازگشایی دادند و مکاتب متوسطه و لیسه را در اکثر ولایات‌های کشور بستند، که تاکنون نیز ادامه دارد.

این گروه در اولین اقداماتش دروازه های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن هم وعده و وعیدهای زیادی پیرامون باز شدن مکاتب داد، ولی این وعده‌ها هیچگاهی عملی نشد و دختران در خانه ها حبس ماندند.

پس از چندی بهانه جویی در دانشگاه‌ها که مکتوب پشت مکتوب صادر میشد تا صنوف دختران جدا و حجاب اسلامی رعایت شود و حتا این خواسته ها و اصول از سوی دانشجویان پذیرفته و قبول شد، اما در یک اقدام عجیب وزارت تحصیلات عالی دروازه‌های تمام دانشگاه‌‌‌ های خصوصی و دولتی در سراسر کشور را به روی دختران بستند.

“ارغوان” اسم مستعار یکی از شاگردان “صنف ششم” مکتب خصوصی در شهر کابل به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: امید و آرزو داشتم مکتب را تمام کنم، لیسانس ژورنالیزم بگیرم و در سطح دکتری درس بخوانم اما با بستن مکاتب توسط گروه طا.لبان تمام امیدم ناامید گردید و در صنف “ششم فارغ” گردیدم.

این درحالی‌است که دو سال از بستن مکاتب به روی دختران می‌گذرد اما طا.لبان به وعده‌های خویش عمل نکردند و زنان را بطور کلی از فعالیت‌ های اجتماعی و اقتصادی حذف نمودند.

یقینا این ذهنیت طا.لبان افغانستان را از تعامل با جهان بازمانده و این کشور تنها کشوری در جهان است که زنان در هیچ عرصه ای حضور ندارند.

لازم و ضروری است که با فشار ها و تاکید مجدد جامعه‌جهانی و کشورهای حامی حقوق زنان و دختران فشارها بالای طا.لبان وارد کنند تا دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها باز شود و دختران بتوانند به شوق و علاقه خاص به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند.