پایان گردهمایی سه روزه  علمای طالبان درکابل؛ از حقوق زنان و مکاتب دختران خبری نیست  روز گذشته(شنبه،۱۱ سرطان) اعضای اشتراک کننده‌ی گردهمایی بزرگ علمای دین با صدور یک قطعنامه یازده ماده‌ای این‌گردهمایی را خاتمه داده اند.
پایان گردهمایی سه روزه  علمای طالبان درکابل؛ از حقوق زنان و مکاتب دختران خبری نیست  روز گذشته(شنبه،۱۱ سرطان) اعضای اشتراک کننده‌ی گردهمایی بزرگ علمای دین با صدور یک قطعنامه یازده ماده‌ای این‌گردهمایی را خاتمه داده اند.

در یازده ماده این قطعنامه هیچ اشاره به تحقق حقوق زنان از سوی طالبان و باز شدن مکاتب دخترانه نشده است و تنها به حمایت و مشروع خواندن نظام طالبان اکتفا شده است. رادیو تلویزون ملی که تحت کنترل طالبان نشرات دارد در دومین روز این گردهمایی با پوشش صوتی این نشست به گونه زنده […]

در یازده ماده این قطعنامه هیچ اشاره به تحقق حقوق زنان از سوی طالبان و باز شدن مکاتب دخترانه نشده است و تنها به حمایت و مشروع خواندن نظام طالبان اکتفا شده است.
رادیو تلویزون ملی که تحت کنترل طالبان نشرات دارد در دومین روز این گردهمایی با پوشش صوتی این نشست به گونه زنده از اشتراک ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه خبر داد.
در صدای منسوب به ملا هبت الله آخوند زاده او تاکید می‌کند که نظام فعلی طالبان شریعت را تطبیق می‌کند و خواست خارجی ها( حقوق زنان و دختران) را نمی‌پذیرد.
آخند زاده از دغدغه های مهم شهروندان افغانستان مانند حقوق زنان، زبان های رسمی، آزادی مذهبی اقلیت ها یاد نمی‌کند او تنها در یک بخشی از سخنانش از تطبیق شریعت با مذهب حنفی سخن می‌گوید.
اشتراک‌کنندگان گردهمایی می‌گویند  صورت ملاهبت الله را ندیدند او به صورت نامرئی درین نشست سخنرانی کرده است. یکی ازین اشتراک کنندگان به شرط فاش نشدن هویت اش به خبرگزاری زنان می‌گوید که ملا آخند زاده در یگ گوشه‌ای از تالار ظاهر شد و هنگام سخنرانی روی استیج نیامده بود.
کاربران فضای مجازی با نشر تصویری از یک مردی با حالتی  پشت به مردم ایستاده است  گفته اند که وی رهبر طالبان بوده است اما اشتراک کنندگان نشست می‌گویند که این تصویر مربوط به یک موذن است که هنگام اذان گفتن رو به قبله ایستاده بود.
تاکنون مشخص نیست که چه کسانی موفق به دیدار ملا آخند زاده رهبر طالبان شده است اشتراک کنندگان نشست نیز روایاتی متفاوتی از حضور او درین نشست دارند.
در جریان این سه روز گردهمایی هیچ رسانه‌ای موفق به اشتراک و پوشش خبری این گردهمایی نشده بودند.

شماری از رسانه های محلی بعد از ختم گردهمایی ودر جریان خوانش قطعنامه موفق به اشتراک‌درین نشست شده بودند و قطعنامه ‌ی یازده ماده‌ای علمای دین را پوشش داده اند.
در ماده ی اول این قطعنامه علمای دین وبزرگان حمایت و دفاع از نظام کنونی را وجیبه‌ی دینی و ملی خود و مردم دانسته اند. و درماده ی دوم آنان بیعت خودرا از ملا هبت الله آخند زادهواعلام نموده و اورا منحیث حاکم شرعی و زعیم امارت پذیرفته اند.
در ماده ی سوم این قطعنامه از جهان خواسته شده است که تحریم ها علیه امارت اسلامی را بردارد و دارایی های افغانستان را نیز آزاد کنند زیراواز نظر علمای افغانستان نظام کنونی مشروعیت داخلی دارد.
در ماده‌ی ششم این قطعنامه ادعا شده است که امنیت و عدالت در سرتاسر کشور تامین است و هرنوع مخالفت مسلحانه در برابر نظام بغاوت و فساد فی الارض دانسته می‌شود که دفع آن بالای امارت و ملت واجب است. و هر نوع مخالفت با این نظام در تضاد با شریعت، فساد و عمل ناجایز است.
تنها در ماده‌ی نهم این قطعنامه به  تامین حقوق زنان و اقلیت های قومی در روشنایی شریعت اشاره شده است.
“بالای امارت اسلامی صدا می‌کنیم که در راستای عدالت، تعلیم دینی و عصری، صحت، زراعت، صنعت، حقوق اقلیت‌ها، اطفال، زنان و تمام ملت در مجموع پیش‌رفت همه‌جانبه، رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت مقدس اسلامی توجه نماید.”
ملا هبت الله در جریان سخنرانی اش مخالفین نظام طالبان را دیوانه ها خواند او با اشاره به اعتراضات مدنی زنان گفت که آنان از سوی غربی ها تحریک شدند که با طالبان مخالفت کنند.
نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی در واکنش به عدم حضور زنان درین‌نشست آنرا فاقد مشروعیت قانونی خوانده و هر نوع فیصله‌ی آن را غیر قابل قبول برای  مردم و زنان افغانستان خواندند.
حزب سیاسی موج تحول به رهبری فوزیه کوفی ، کمیسیون حقوق بشر و سازمان ملل متحد نهادهای اند که گردهمایی علمای دین در حمایت از نظام طالبان را نا مشروع خوانده اند و آن را یک برنامه‌ی از قبل طراحی شده برای مشروعیت بخشیدن داخلی طالبان عنوان کردند.
خبرگزاری زنان افغانستان