پرداخت سه هزار افعانی عصریه دختران  ورزشکار بامیانی، از سوی آمریت ورزش این ولایت
پرداخت سه هزار افعانی عصریه دختران  ورزشکار بامیانی، از سوی آمریت ورزش این ولایت

آمریت تربیت بدنی ولایت بامیان، برای شمار از دختران ورزشکار عصریه باقی‌‌مانده از سال ۱۴۰۰ شانرا را پرداخت کردند. این عصریه در حالی پرداخت می‌گردد که پس از تحولات سیاسی اخیر و روی کار آمدن نظام طالبان در افغانستان، محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان به ویژه زنان ورزشکار وضع گردید. پیش از این دختران ورزشکار بامیانی، […]

آمریت تربیت بدنی ولایت بامیان، برای شمار از دختران ورزشکار عصریه باقی‌‌مانده از سال ۱۴۰۰ شانرا را پرداخت کردند.
این عصریه در حالی پرداخت می‌گردد که پس از تحولات سیاسی اخیر و روی کار آمدن نظام طالبان در افغانستان، محدودیت‌ها بر فعالیت‌های زنان به ویژه زنان ورزشکار وضع گردید.
پیش از این دختران ورزشکار بامیانی، در رقابت‌های ملی و جهانی در بخش‌های ورزش بایسکیل‌رانی، ایسکی و گلف دست‌آورد‌های خوبی داشتند، اما پس از بازماندن از فعالیت‌های ورزشی، شمار از آنان بیرون از کشور رفتند و شمارهم خانه نشین شدند.
شریفه نظری یک‌تن از دختران ورزشکار بامیانی با هزاران ترس و دلهره‌گی به خبرگزاری زنان افغانستان گفت، با فاصله گرفتن مدت‌ها زمان از فعالیت‌های ورزشی کم کم مهارت‌های خویش را از دست داده است. او از مقامات طالبان خواست تا برای بازگشت دختران به میدان‌های ورزشی مطابق به شرایط کنونی زمینه‌ی آنرا فراهم کنند.
در حال حاضر صدها تن از ورزشکاران بامیان در قالب ۳۶ فدراسیون ورزشی مصروف ادامه امور ورزش هستند که در این میان دختران هرگز اجازه‌ به ادامه ورزش در میدان‌های ورزشی را ندارند.