پیام اعضای جنبش”شنبه‌های ارغوانی” به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان
پیام اعضای جنبش”شنبه‌های ارغوانی” به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان