پیدا شدن جسد یک مرد از مرز ترکمنستان در فاریاب
پیدا شدن جسد یک مرد از مرز ترکمنستان در فاریاب

منابع محلی در فاریاب می‌گویند یک جسد مجهول‌ هویت از مرز کشور ترکمنستان در ولسوالی قرغان فاریاب توسط طالبان پیدا شده است. بگفته منابع طالبان این جسد را در زیر آوار ریگ ها گور شده بوده از دشت توپخانه ولسوالی قرغان پیدا کرده اند و هیچ نشانی از جسد که هویتش را معلوم کند پیدا […]

منابع محلی در فاریاب می‌گویند یک جسد مجهول‌ هویت از مرز کشور ترکمنستان در ولسوالی قرغان فاریاب توسط طالبان پیدا شده است.

بگفته منابع طالبان این جسد را در زیر آوار ریگ ها گور شده بوده از دشت توپخانه ولسوالی قرغان پیدا کرده اند و هیچ نشانی از جسد که هویتش را معلوم کند پیدا نشده است.

این درحالیست که چند ماه قبل افراد طالبان با مرزبانان ترکمنستانی در مرز دو کشور درگیری داشتند.