چالش‌ها فراروی زنان سرمایه گذار در بامیان
چالش‌ها فراروی زنان سرمایه گذار در بامیان

چالش‌ها فراروی زنان سرمایه گذار در بامیان؛ شمار از آنان می‌گویند با ادامه وضعیت کنونی دست از فعالیت‌های تحارتی شان برخواهند داشت. شمار از زنان شاغل در ولایت بامیان، از افت رونق کاری شان شکایت دارند، آنان می‌گویند با آنکه برای ادامه کار زار تجارتی‌شان مبلغ هنگفتی را سرمایه گذاری کرده اند اما اکنون، فعالیت‌های […]

چالش‌ها فراروی زنان سرمایه گذار در بامیان؛ شمار از آنان می‌گویند با ادامه وضعیت کنونی دست از فعالیت‌های تحارتی شان برخواهند داشت.

شمار از زنان شاغل در ولایت بامیان، از افت رونق کاری شان شکایت دارند، آنان می‌گویند با آنکه برای ادامه کار زار تجارتی‌شان مبلغ هنگفتی را سرمایه گذاری کرده اند اما اکنون، فعالیت‌های تجارتی شان با چالش رو برو شده است
بختاور مهدوی و شریفه آرمان دو بانوی که برای اولین بار در ولایت بامیان یک رستوانت را ایجاد کرده اند. آنان می‌گویند برای ایجاد این رستورانت بیش از ده هزار دالر، سرمایه گذاری کرده اما اکنون کار و بار این رستورانت از رونق افتاده است افزون بر این بیش از ده‌تن از بانوانی که در این رستورانت مشغول کار بودند و از رهگذر فعالیت در این رستورانت مصارف خانواده‌های خویش را تامین می‌کردند نیز از کار بیکار شده اند.
از سوی دیگر سیف‌الرحمن محمدی رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گوید، هر گونه اقدام و فعالیت‌‌ها در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی مطابق به قوانین اسلامی از سوی جوانان به ویژه بانوان را مورد حمایت قرار می دهند.
با این حال آگاهان بر این باوراند که دستگیری و حمایت از سرمایه گذاران از اولویت‌های کاری است که نظام کنونی باید توجهی جدی به آن نمایند.
پیش از این ده‌ها تن از بانوان در ولایت بامیان به فعالیت‌های اقتصادی رو آورده بودند که پس تحولات اخیر، اکنون شمار از آنان می‌گویند به نسبت افت کاری دست از فعالیت‌های تجاری شان برداشته اند.