چرخبال رئیس جمهور ایران سقوط کرد
چرخبال رئیس جمهور ایران سقوط کرد
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز به مرز مشترک با جمهوری آذربایجان جهت دیدار با رئیس جمهور آن کشور رفته بود، پس از نشست خبری با رئیس جمهور آذربایجان و افتتاح یک طرح عمرانی مشترک، دوباره میخواست به تهران باز گردد که چرخبال رئیسی در ۱۰۶ کیلومتری شهر تبریز دچار سانحه شده است.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز به مرز مشترک با جمهوری آذربایجان جهت دیدار با رئیس جمهور آن کشور رفته بود، پس از نشست خبری با رئیس جمهور آذربایجان و افتتاح یک طرح عمرانی مشترک، دوباره میخواست به تهران باز گردد که چرخبال رئیسی در ۱۰۶ کیلومتری شهر تبریز دچار سانحه شده است.

در این چرخبال همراه با رئیس جمهور، وزیر خارجه ایران نیز حضور داشت، کاروان آقای رئیسی شامل سه چرخبال بود که دو چرخبال دیگر در فرودگاه شهر تهران به زمین نشسته است.

۲۰ گروه امدادی، ۸ قلاده سگ جسد یاب و نیرو های مسلح، جهت دریافت این چرخبال سقوط کرده مشغول فعالیت میباشد، وزیر داخله ایران این رویداد را تایید کرده اما راجع به سرنشین های چرخبال جزئیات ارایه نکرده است.

 

خبرگزاری زنان افغان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان