ژولیا پارسی از زندان طالبان به شفاخانه منتقل شد 
ژولیا پارسی از زندان طالبان به شفاخانه منتقل شد 

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی از میان جنبش های زنان به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که ژولیا پارسی معترض زندانی به دلیل وخامت وضعیت صحی به شفاخانه منتقل شده است. یک منبع به شرط حفظ هویت اش می‌گوید:«ژولیا با وضعیت بد جسمی و روانی ناشی از شکنجه های وحشیانه در دخمه های تالبان به شفاخانه منتقل […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی از میان جنبش های زنان به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که ژولیا پارسی معترض زندانی به دلیل وخامت وضعیت صحی به شفاخانه منتقل شده است.

یک منبع به شرط حفظ هویت اش می‌گوید:«ژولیا با وضعیت بد جسمی و روانی ناشی از شکنجه های وحشیانه در دخمه های تالبان به شفاخانه منتقل شده است.»

به گفته‌ی منبع، زندانها معمولا داکتر دارد وانتقال زندانی به شفاخانه‌ی خارج از زندان علامت وخیم بودن بیش از حد وضعیت زندانی است.

از سوی فعالان حقوق زن در اعتراض به وخامت اوضاع صحی خانم پارسی خواستار رسیدگی سازمان ملل به وضعیت او‌ و سایر زنان زندانی شدند. آنان می‌گویند نهادهای حقوق بشری جلو کشته شدن معترضان و فعالان زندانی در زندانهای طالبان را بگیرند.