کارشناسان سازمان ملل: آپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود
کارشناسان سازمان ملل: آپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود

کارشناسان سازمان ملل از کشورها می خواهد که به سیاست ها و اقدامات ضد تروریسم که به زنان، دختران و خانواده آسیب می زند پایان دهند. آنان امروز با تاکید بر وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفتند که چالش های فزاینده جهانی ایجاب می کند که آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته […]

کارشناسان سازمان ملل از کشورها می خواهد که به سیاست ها و اقدامات ضد تروریسم که به زنان، دختران و خانواده آسیب می زند پایان دهند. آنان امروز با تاکید بر وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفتند که چالش های فزاینده جهانی ایجاب می کند که آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود.

در بیانیه‌ی که از سوی این سازمان منتشر شده آمده است: «آپارتاید جنسیتی صرفاً یک امکان نظری یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان است واقعیتی که در حال حاضر به صراحت در حقوق بین‌الملل تدوین نشده است.»

در بیانیه تاکید شده است که به رسمین شناسی آپارتاید جنسیتی به عنوان« جنایت علیه بشریت » از سوی جامعه بین المللی ضروری است.

«قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های دولتی که زنان را به شرایط نابرابری و ظلم شدید تنزل می‌دهد، با هدف از بین بردن مؤثر حقوق بشر، هسته اصلی نظام‌های آپارتاید را منعکس می‌کند.»

آنان همچنان هشدار دادند که در افغانستان، فرمان‌ها، سیاست‌ها و اعمال طالبان یک سیستم نهادینه شده از تبعیض، ستم و سلطه بر زنان و دختران را تشکیل می‌دهد که به آپارتاید جنسیتی تبدیل می‌شود.

«حکومت طالبان، تدوین آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل را بسیار ضروری می‌کند، زیرا به جامعه بین‌المللی اجازه می‌دهد تا حملات رژیم به زنان و دختران افغان را بهتر شناسایی و رسیدگی کند.»

کارشناسان سازمان ملل خواستار گنجاندن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس ماده ۲ پیش نویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت شدند که در حال حاضر در حال بررسی است.

آنها گفتند: «مقاله‌ای که در حال حاضر در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل زیر بررسی هستند، فرصتی بی‌نظیر و حیاتی برای محکومیت حقوقی بین‌المللی و اقدام علیه آپارتاید جنسیتی است.»

کارشناسان همچنان از کشورهای عضو و ناظر مجمع عمومی خواستند که با به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت با هدف انقیاد سیستماتیک، از اصول حقوق بشر برابری و عدم تبعیض، کرامت، مشارکت فراگیر، مسئولیت پذیری و انسانیت در سطح جهانی حمایت کنند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان