کبرا خادمی ویادواره‌ی زنان معترض افغانستان در خیابان های پاریس
کبرا خادمی ویادواره‌ی زنان معترض افغانستان در خیابان های پاریس

کبرا خادمی هنرمند معترض افغانستان که در سال ۲۰۱۵ در اعتراض به اذیت و آزار خیابانی زنان یک ذره آهنی به تن کرده ودرخیابانهای کابل قدم زد اکنون به رسم احترام و همدردی با زنان معترض افغانستان، نام های یازده تن از زنان معترض را با حکاکی در لوحه های لوحه های کوچک در کوچه […]

کبرا خادمی هنرمند معترض افغانستان که در سال ۲۰۱۵ در اعتراض به اذیت و آزار خیابانی زنان یک ذره آهنی به تن کرده ودرخیابانهای کابل قدم زد اکنون به رسم احترام و همدردی با زنان معترض افغانستان، نام های یازده تن از زنان معترض را با حکاکی در لوحه های لوحه های کوچک در کوچه های  شهر روبه‌ی پاریس آویخته است.


کبرا خادمی با نشر فهرستی از زنان معترض در انستاگرامش نگاشته است که چیدمان او برای ادای احترام به زنانی است که در زمینه حقوق “میلیون‌ها گروگان دیگر زندانی شده توسط طالبان”  با هدف نان، کار و آزادی، مبارزه می‌کنند و شماری از زنان معترض حتی شکنجه و زندان طالبان را نیز به جان خریدند.
تمنا زریاب پریانی، تمنا رضایی، فریده اکبری، نایره کوهستانی، مدینه دروازی، مرسل عیار، وحیده امیری، زهرا محمدی، رخشانه رضایی، عالیه عزیزی و هدا خموش زنانی اند که نام‌های شان  در کوچه‌های شهر روبه فرانسه نصب شده است.
این هنرمند معترض افغانستان تاکید کرده که او در این پروژه، از جنبش مقاومت زنانی الهام گرفته است که برای رسیدن به حقوق انسانی خود، در برابر طالبان بدون هیچ گونه حمایت بین‌‌المللی ایستاده اند‌.
به گفته او، زنان بسیاری در افغانستان در حال مبارزه در برابر طالبان اند.


زنان معترض خیابانی افغانستان پس از چندین اعتراض پی هم به عدم بازگشایی مکاتب دخترانه و تحمیل پوشش حجاب اجباری بر زنان از سوی طالبان سرکوب و زندانی شدند.
زنان زندانی رها شده از نزد طالبان حق ظاهر شدن در محلات عمومی ، مصاحبه با رسانه ها و حق اعتراض را ندارند و شماری از آنها حق بیرون شدن از کشور را نیز ندارند زیرا مدارک سفر شان از سوی طالبان قید شده است.
خبرگزاری زنان افغانستان