کشته شدن پسر هلمندی در زیر شکنجه طالبان
کشته شدن پسر هلمندی در زیر شکنجه طالبان
اعضای خانواده‌ای در هلمند میگوید که پسر جوان این خانواده در زندان طالبان زیر شکجنه این گروه جان داده است.

اعضای خانواده‌ای در هلمند میگوید که پسر جوان این خانواده در زندان طالبان زیر شکجنه این گروه جان داده است.

این خانواده امروز سه‌شنبه، ۱۸ ثور به رسانه ها تایید میکند که ماموران امنیتی و امر به معروف طالبان، “عبدالمنیر” را چند قبل در حوزه نهم شهر لشکرگاه بازداشت کرده بود.

اعضای خانواده عبدالمنیر می‌افزاید که او با دو تن از دوستانش در یک شرکت گاز کار میکرد و ماموران طالبان در محل کار آنان رفته و او را با دوستانش با خود بردند.

داکتران در شفاخانه بست هلمند میگوید که او در اثر شکنجه شدید جان باخته است و خانواده عبدالمنیر می‌گوید که طالبان بر داکتران فشار وارد میکند که در گزارش فوت عبدالمنیر بنویسد که او در اثر استفاده بیش از حد مواد مخدر جان باخته است و خانواده عبدالمنیر می‌گوید که او هیچ نوع مواد مخدر استفاده نمیکرد و طالبان برای جلوگیری از بدنامی خودشان از داکتران می‌خواهد که گزارش فوت عبدالمنیر را تغییر دهند و بنویسد که او در اثر استفاده از مواد مخدر جان باخته است.

این خانواده به رسانه ها می‌گوید که روز دوشنبه،۱۷ ثور، جنازه عبدالمنیر را با ۳۰۰ نفر دیگر به رسم اعتراض به دفتر والی هلمند بردند اما او گفته است که در ظرف دو روز قاتلین عبدالمنیر را دستگیر میکند و به دادگاه می‌سپارند اما تا دو روز به رسانه ها چیزی نگوید.

این گروه از زمان تسلط دوباره‌اش، تا به امروز صد‌ها تن از باشندگان کشور را به بهانه‌های مختلف شکنجه، بازداشت و زندانی میکند و در مورد اقدام های شان هیچ نوع پاسخ به فرد یا نهاد نمی‌دهد.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان