کمبود داکتران زن در شفاخانه‌ها، پیامدهای بسته ماندن دروازه‌های دانشگاه بر روی دختران افغانستانی
کمبود داکتران زن در شفاخانه‌ها، پیامدهای بسته ماندن دروازه‌های دانشگاه بر روی دختران افغانستانی

خبرگزاری زنان افغانستان: با روی‌کار آمدن رژیم طا.لبان، بسته ماندن مکاتب، دانشگاه‌ها و منع آموزش زنان و دختران شاهد کمبود داکتران زن در اکثر ولایت‌ها بشمول ارزگان هستیم. طالبان در اولین اقدام خود دشمنی دیرینه‌اش را با زنان اعلام کرد. دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را بر روی دختران افغانستانی بستند. با گذشت یک سال از […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با روی‌کار آمدن رژیم طا.لبان، بسته ماندن مکاتب، دانشگاه‌ها و منع آموزش زنان و دختران شاهد کمبود داکتران زن در اکثر ولایت‌ها بشمول ارزگان هستیم.

طالبان در اولین اقدام خود دشمنی دیرینه‌اش را با زنان اعلام کرد. دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را بر روی دختران افغانستانی بستند. با گذشت یک سال از حکومت این گروه، دختران را از اشتراک در امتحان کانکور نیز محروم کرد.

با این حال، تازه بازخورد تصمیم غیر انسانی‌اش را متوجه شده است.

سرپرست وزارت صحت عامه طالبان، در جریان سفرش به ولایت ارزگان گفته است، افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه است.

سرپرست وزارت صحت طا.لبان در یک نشست خبری در ولایت ارزگان گفته است: “شمار داکتران زن در تمام ولایات افغانستان کم است و ما در سراسر افغانستان با کمبود داکتر زن مواجه هستیم”.

وی افزود: ارزگان، پکتیکا و زابل از جمله ولایاتی هستند که شمار داکتران، کارمندان صحی و قابله‌های زن در آن بسیار اندک‌است.

با بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها بروی دختران و عدم اخذ امتحان شورای طبی از آنان، این کمبود بیشتر و بیشتر می‌شود.

بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها و اخذ امتحان شورای طبی تنها راه حل رفع این کمبود است.

تاج‌نساء که باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت ارزگان است، می‌گوید در مراکز صحی منطقه‌شان داکتران زن وجود ندارد و این باعث می‌شود که شماری از زنان بجای مراکز صحی در خانه‌های شان ولادت کنند.

او در یک تماس تیلفونی به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: “ما زنان به داکتران زن نیاز داریم، زیرا شوهران ما اجازه نمی‌دهند که نزد داکتران مرد برویم، شوهران ما راضی هستند که بمیریم ولی پیش داکتران مرد مراجعه نکنیم”.

شماری از داکتران زن هم این مشکلات را می‌پذیرند و می‌گویند کمبود داکتران زن حتا در کابل نیز احساس می‌شود و این کمبودی در آینده نه‌چندان دور به یک بحران مبدل خواهد شد‌.

کمبود داکتران زن در شفاخانه‌ های افغانستان در حال افزایش است، اگر حکومت طا.لبان اجازه تحصیل به دختران را ندهد مشکل کمبود داکتران زن در جامعه افغانی جدی‌تر خواهد شد و مشکلات صحی زنان نیز افزایش خواهد یافت.