کمک نقدی به ارزش ۲.۵ میلیون دالر از طرف نهاد خارجی در بدخشان 
کمک نقدی به ارزش ۲.۵ میلیون دالر از طرف نهاد خارجی در بدخشان 
 یک نهاد امدادی خارجی، با هزینه‌ی بیش از ۲ونیم میلیون دالر دو پروژه را در ۵ ولسوالی ولایت بدخشان تطبیق می نماید.

یک نهاد امدادی خارجی، با هزینه‌ی بیش از ۲ونیم میلیون دالر دو پروژه را در ۵ ولسوالی ولایت بدخشان تطبیق می نماید.

ریاست اقتصاد ولایت بدخشان از راه‌اندازی دو پروژه با هزینه‌ی بیش از دو نیم میلیون دالر از سوی یک نهاد مددرسان خارجی خبر داد.

این پروژه‌ در بخش‌های، بهداشت غذایی، سوء تغدیه ، روان درمانی، و انتقال آب آشامیدنی به مراکز بهداشتی این ولسوالی‌ها تطبیق می‌گردند.

قرار است برای پروژه‌ی روان درمانی و بهداشت غذایی یک میلیون و ۳۱۵۲۴۱ دالر و برای انتقال آب آشامیدنی یک میلیون و ۲۲۴۸۴۵ دالر به مصرف برسد.

ریاست اقتصاد طالبان میگوید : این پروژه‌ها از سوی نهاد امدادرسان( مجادله برضد گرسنگی) در ولسوالی‌های ارگو، درایم، شهر‌بزرگ، وردُج و یمگان تطبیق خواهد شد.

این ریاست می‌افزاید که با تطبیق این پروژه‌ها هزاران نفر از باشندگان این ولسوالی‌ها از کار مستفید می‌گردند.

همچنات شماری از باشندگان این ولسوالی‌ با استقبال از راه اندازی این پروژه‌ها در مناطق شان، از این نهاد مددرسان می‌خواهند که در تطبیق پروژه‌ها اولویت‌های محلی را در نظر بگیرند و پروژه‌های خود را به گونه‌ی معیاری تطبیق نمایند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان