کمک ۶.۹ میلیون دالری جاپان برای افغانستان
کمک ۶.۹ میلیون دالری جاپان برای افغانستان
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که قرار است جاپان ۶.۹ میلیون دالر برای ارایه خدمات واکسیناسیون در افغانستان کمک کند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که قرار است جاپان ۶.۹ میلیون دالر برای ارایه خدمات واکسیناسیون در افغانستان کمک کند.

یونیسف روز سه شنبه، ۲۵ ثور با نشر اعلامیه‌ای گفته است این کمک‌ها با همکاری سازمان همکاری‌های بین المللی جاپان(چایکا) خواهد گرفت که امکان تهیه واکسین و تجهیزات تزریقی واکسیناسیون را فراهم می‌کند.

در ادامه این اعلامیه آمده است که ۴.۱ میلیون کودک و زن در برابر امراض مختلف از جمله سرخکان، توبرکلوز، پولیو، زردی سیاه و تیتانوس از طریق تطبیق خدمات واکسیناسیون روتین واکسین دریافت خواهند کرد.

همچنان ۴.۷ میلیون کودک از طریق کارزار ملی واکسیناسیون در برابر بیماری پولیو، واکسینه خواهند شد.

کورمیا تاکایوشی، سفیر جاپان در افغانستان گفته است:«شروع دوباره امراض، یادآوری اهمیت واکسیناسیون است. ما متعهد به حمایت از برنامه واکسیناسیون منظم برای اطفال و زنان افغانستان هستیم. به حمایت خود از گسترش دسترسی کمپاین‌های واکسیناسیون ادامه می‌دهیم.»

بر اساس گفته‌های یونیسف، افغانستان یکی از دو کشور جهان است که اکنون مرض پولیو در آن ریشه کن نشده و در سال ۲۰۲۳، فلج اطفال(پولیو) دوباره بازگشت کرده است.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان