کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان: برای ده‌ها خانواده عودت کننده به کندز برق آفتابی و محل بود و باش تهیه نموده ایم
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان: برای ده‌ها خانواده عودت کننده به کندز برق آفتابی و محل بود و باش تهیه نموده ایم

خبرگزاری زنان افغانستان: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خبرنامۀ گفته است، به خانواده‌های بی‌جا شدهٔ که اکنون به قریه جنت‌باغ ولایت کندز بر گشته اند محل بود و باش و برق آفتابی مهیا و با آنان کمک کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در تویتی روز یکشنبه، ۲۵ سرطان، چنین نگاشته […]

خبرگزاری زنان افغانستان: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خبرنامۀ گفته است، به خانواده‌های بی‌جا شدهٔ که اکنون به قریه جنت‌باغ ولایت کندز بر گشته اند محل بود و باش و برق آفتابی مهیا و با آنان کمک کرده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در تویتی روز یکشنبه، ۲۵ سرطان، چنین نگاشته است که این خانه‌های ساخته شده در قریه جنت‌باغ ولایت کندز موقعیت داشته و با تخته‌های سولر (برق آفتابی) روشن می‌گردند.

قابل ذکر است که در جریان بیست سال جنگ و درگیری بین طالبان و نظامیان حکومت پیشین صدها هزار افغان مجبور به ترک خانه و محلهٔ شان شده و در دیگر ولایات پناهنده شدند که با روی کار آمدن دوباره طالبان بیجا شدگان داخلی از وضعیت بدی برخوردار اند.