کمیسیون مستقل حقوق بشر: افغانستان به شکنجه گاه روانی زنان مبدل شده است
کمیسیون مستقل حقوق بشر: افغانستان به شکنجه گاه روانی زنان مبدل شده است

خبرگزاری زنان افغان: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت روزجهانی همبستگی زنان، از وضعیت زنان تحت سیطره‌ی طالبان ابراز ناسف کرده و می‌گوید که افغانستان به شکنجه‌گاه تمام‌عیار روانی، آوردگاه آپارتاید جنسیتی و ماتم‌ سرای بزرگ زنان مبدل شده است. در بخشی ازین بیانیه، این کمیسیون از اعتراضات مدنی زنان در خیابانها […]

خبرگزاری زنان افغان: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت روزجهانی همبستگی زنان، از وضعیت زنان تحت سیطره‌ی طالبان ابراز ناسف کرده و می‌گوید که افغانستان به شکنجه‌گاه تمام‌عیار روانی، آوردگاه آپارتاید جنسیتی و ماتم‌ سرای بزرگ زنان مبدل شده است.
در بخشی ازین بیانیه، این کمیسیون از اعتراضات مدنی زنان در خیابانها و مکان های سربسته حمایت کرده و از سایر نهادهای حقوق بشری و دولت های متعهد به رعایت حقوق بشر خواسته است که در کنار زنان معترض افغانستان بایستند.
در بخش دیگر این اعلامیه آمده است:«کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، از سازمان‌ملل‌متحد و کشورهای متعهد به حقوق‌‌بشری زن می‌طلبد بر طالبان فشار بیش‌تر وارد کنند، تا زنان و دختران معترض و بازداشت‌شده را هرچه زودتر رها کنند و فرامین محدودکننده و ظالمانه‌ی حکومت خودخوانده‌ی طالبان در زمینه‌ی زنان، لغو شود و دختران و زنان بتوانند به حق آموزش، حق اشتغال، حق دست‌رسی به خدمات بهداشتی و صحی، حق گشت و گذار آزادانه و فارغ از ترس، حق مشارکت فرهنگی، حق بهره‌وری از کمک‌های بشردوستانه و سایر حقوق مسلم بشری خویش دست یابند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که با آمدن طالبان دفاتر خودرا بسته و اکنون از راه دور فعالیت می‌کند همچنان گفته است که زنان و‌دختران دارای معلولیت در افغانستان درکنار سایر محدودیت ها بر زنان، از عدم توجه به وضعیت معلولیت شان رنج می‌برند و دسترسی به هیچگونه خدمات رفاهی ندارند.