گذشت یک سال از تصمیم منع کار زنان در موسسات غیر دولتی در افغانستان
گذشت یک سال از تصمیم منع کار زنان در موسسات غیر دولتی در افغانستان

خبرگزاری زنان افغانستان: به تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، طالبان دختران و زنان افغانستان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. این امر باعث شد تا صدها خانم شاغل که در مؤسسات غیر دولتی یا خارجی کار می‌کردند، از وظایف شان بیکار شده و در وضعیت دشوار قرار بگیرند. زهرا مرادیان، یک‌تن از زنانی‌ست […]

خبرگزاری زنان افغانستان: به تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، طالبان دختران و زنان افغانستان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. این امر باعث شد تا صدها خانم شاغل که در مؤسسات غیر دولتی یا خارجی کار می‌کردند، از وظایف شان بیکار شده و در وضعیت دشوار قرار بگیرند.

زهرا مرادیان، یک‌تن از زنانی‌ست که در گذشته در یکی از موسسات خارجی کار می‌کرد اما اکنون به دلیل وضع محدودیت‌ها‌ در برابر کار زنان در افغانستان، نزدیک به یک سال می‌شود که بیکار است.

وی می‌گوید:«از رشته اقتصاد فارغ شدم و نظر به مسلک خود‌حق کار در آن بخش را ندارد به همین دلیل فعلا‌ بیکار هستم و خانه نشینی من را افسرده کرده و مشکلات اقتصادی ما نیز زیاد است. در شرایط فعلی خیلی دشوار است که کاری را از صفر آغاز کنیم، این رنج نه بلکی فراتر از رنج است».

زهرا نمونه بارزی از هزاران زن دیگر است که با وضع محدودیت‌ها مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی به همین سرنوشت دچار شده اند.

مرضیه صمدی، یکی دیگر از زنانی که در موسسات غیر دولتی کار می‌کرد و اکنون یک سال می‌شود که خانه نشین شده است.

وی می‌گوید:«بعد از وضع محدودیت ها در برابر کار زنان در افغانستان، خانه نشین شدم‌ و حالا بخاطر داشتن مصروفیت و نجات از بیکاری، خامک‌دوزی می‌کنم. متاسفانه روز به روز این محدودیت ها زیاد می‌شود و این محدودیت ها حقوق ما را نقض می‌کند و برای مان خیلی درد آورد است.»

از وضع محدودیت‌ها در برابر کار زنان در موسسات غیر دولتی و خارجی یک سال می‌گذرد اما با وجود درخواست‌های مکرر زنان افغانستان و جامعه بین الملل برای رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان، تا اکنون در این زمینه هیچ اقدام رسمی صورت نگرفته است.