گروه طالبان بچه ها را از میدان فوتبال بزور به نماز جماعت میبرند
گروه طالبان بچه ها را از میدان فوتبال بزور به نماز جماعت میبرند

گروه امر به معروف و نهی از منکر طالبان وارد میدان فوتبال های ورزشی شده و بازیکنان را از میدان به نماز جماعت بردند ارچند این بازیکنان گفته اند وقت جماعت گذشته است و اکثریت آنان نماز خوانده اند اما کسی به حرف شان گوش نداده است. شاهرخ یکی از بازیکنان فوتبال که در وقفه […]

گروه امر به معروف و نهی از منکر طالبان وارد میدان فوتبال های ورزشی شده و بازیکنان را از میدان به نماز جماعت بردند ارچند این بازیکنان گفته اند وقت جماعت گذشته است و اکثریت آنان نماز خوانده اند اما کسی به حرف شان گوش نداده است.

شاهرخ یکی از بازیکنان فوتبال که در وقفه بازی در عین ادای نماز بود یکی از افسران این گروه برایش دستور میدهد که نمازش را توقف بدهد و به سوی مسجد برود زمانیکه او به نماز خود ادامه میدهد این افسر جای نماز او را بر میدارد و او را از جریان نماز بلند میکند که اینجا نماز نمیشود و برود مسجد جماعت کند، شاهرخ وقت دلیل می آورد که وقت جماعت گذشته است و وی میخواهد نماز عصر خود را ادا کند وی را با هم تیمی هایش بزور به طرف مسجد میبرند تا دوباره در پشت امام نماز جماعت ادا کنند.

در کنار این پرویز یکی دیگر از این بازیکنان میگوید او قبلا نماز جماعت را ادا کرده بود و برای شان گفته است که وی جماعت را ادا کرده وارد میدان بازی شده است اما طالبان حرف های او را قبول نمیکنند و دوباره در حال که نماز جماعت هم گذشته همه آنها را به مسجد میبرد و بالای امام مسجد برای شان جماعت دوباره میدهد.

در همین حال چندی قبل این گروه به بازیکنان هشدار داده بودند که دیگر کسی حق ندارد با شورت های نیمه و لباس های ورزشی در میدان بازی کنند اگر بازی میکنند لباس های شان باید دراز باشد و مطابق گفته های آنان باشد.