گروه طالبان یک تن از فعالان حقوق زن را بازداشت کرد
گروه طالبان یک تن از فعالان حقوق زن را بازداشت کرد
منابع مردمی در تخار از بازداشت شدن "نسیمه‌سادات" یک تن از فعالین حقوق زن، توسط گروه طالبان خبر میدهد.

منابع مردمی در تخار از بازداشت شدن “نسیمه‌سادات” یک تن از فعالین حقوق زن، توسط گروه طالبان خبر میدهد.

به گفته منابع خانم سادات روز چهارشنبه، هفته گذشته توسط گروه طالبان بازداشت شده بود و تا امروز در زندان طالبان به سر می‌برد.

به گفته منابع مردمی خانم سادات که خودش مادر پنج فرزند است از سال های قبل بدینسو دختران و زنان روستانشین تخار را به طور پنهانی “خانه‌به‌خانه” در مورد راه‌ های جلوگیری از ازدواج های اجباری و زیر سن و خشونت خانوادگی آگاهی میداد.

منابع میگوید که طالبان خانم سادات را از روستایی “گل میش” از مربوطات ولسوالی بهارک تخار در حال بازداشت کرد که او در جریان آگهی دادن به خانواده‌ای بود که قصد داشتند دختر ۱۰ساله‌ای شان را به ازدواج یک مرد کهن‌سال در بیاورد.

منابع می‌افزاید که چند تن از زنان برای رهایی نسیمه سادات به ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان رفتند ولی توسط اعضای این گروه به شدت لت‌وکوب شدند.

گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است.

گروه طالبان از زمان تسلط دوباره‌اش، تا به امروز فعالان حقوق زن را از مناطق مختلف کشور به دلایل مختلف شکنجه، بازداشت و زندانی کرده است و در مورد اقدام های شان هیچ نوع پاسخ به فرد و یا نهاد نمی‌دهد.

 

خبرگزاری‌ زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان