گروه نو ظهور اعتراضی موسوم به “دختران کابل”، شعار اعتراضی اجرا کردند
گروه نو ظهور اعتراضی موسوم به “دختران کابل”، شعار اعتراضی اجرا کردند
در ادامه‌ی محدودیت‌ها و چالش‌ها از سوی گروه طالبان بر زنان و دختران، به‌تازه‌گی شماری از زنان و دختران در شهر کابل گروهی را تحت عنوان "دختران کابل" شکل داده و سرودهای اعتراضی را علیه گروه حاکم اجرا می‌کنند.

در ادامه‌ی محدودیت‌ها و چالش‌ها از سوی گروه طالبان بر زنان و دختران، به‌تازه‌گی شماری از زنان و دختران در شهر کابل گروهی را تحت عنوان “دختران کابل” شکل داده و سرودهای اعتراضی را علیه گروه حاکم اجرا می‌کنند.

یکی از دختران این گروه امروز یک‌شنبه ۲ ثور، به خبرگزاری زنان افغانستان گفت؛ “به باور آنان تا زمان که گروه طالبان اساسی‌ترین حقوق زنان که همانا آموزش، تحصیل و کار هستند را در افغانستان پایمال کنند و به حقوق آنان احترام نگذارند، این گروه در برابر ظلم و چالش‌ها ایستاده‌گی کرده به مبارزه و دادخواهی ادامه خواهند داد”.

گروه دختران کابلی در ابتدایی سرود شان ترانه قدیمی “ملا ممد جان” یکی از ترانه‌های فولکلور افغانستان را به اجرا گذاشته‌اند. پیام آنان در این سرود به تمام زنان کشور این است که: “افغانستان کشوری است که زنان در آن آرامش ندارند، زیرا مکاتب، دانشگاه‌ها، کار و وظیفه، مکان‌های تفریحی، ورزشی و آموزشی عموماً بروی آنان مسدود است. زنان در قید و بند هستند. برویید، این وطن را ترک کنید، زیرا این کشور جای برای ماندن زنان و دختران نیست”.

گفتنی‌ست که سرود ملا محمد جان در فرهنگ کشور بیان سوزِ دل عایشه، دختر که عاشقی را پیشه کرده بود. می‌خواست در روز اول سال‌نو (نوروز) به مزار شریف مسافرت کند و در جوار آرام‌گاه امام علی (ع) دعا کرده تا آرزویش که همانا وصال ملا محمد جان بود، برآورده شود.

زنان و دختران معترض در بیش از دو سال حاکمیت گروه طالبان بارها در سرک‌ها و اماکن عمومی دست به اعتراض زده بودند. اکنون زنان معترض اعتراضات شان را در مکان‌های پنهانی و سربسته برگزار می‌کنند که رقص و آهنگ ناامیدی نیز جزء از این اعتراض‌ها شمرده می‌شود.

با به‌قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان بر افغانستان، زنان جنبش‌های اعتراضی زیادی را شکل دادند، اعتراضات که از مکان‌های عمومی و سرک‌ها شروع شد، اما این اعتراضات خشم گروه طالبان را بیشتر کرده و آنان با تفنگ، خشونت، شکنجه، بازداشت، حتا با زندانی شدن زنان معترض خشم شان را خاتمه دادند.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان