گروه هنری نی‌نگار به جنگ محدودیت‌های وضع شده بر زنان با حربهٔ هنر رفته اند
گروه هنری نی‌نگار به جنگ محدودیت‌های وضع شده بر زنان با حربهٔ هنر رفته اند

خبرگزاری زنان افغانستان: گروه هنری نی‌نگار با هنر نقاشی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده علیه زنان از سوی طالبان را به تصویر کشیده اند. این گروه تصویری را به مناسبت دوسالگی سقوط افغانستان به دست گروه طالبان ترسیم کرده اند. این گروه هنری می‌گوید: «پس از روی کار آمدن طالبان ما دردها و محدودیت‌های وضع […]

خبرگزاری زنان افغانستان: گروه هنری نی‌نگار با هنر نقاشی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده علیه زنان از سوی طالبان را به تصویر کشیده اند. این گروه تصویری را به مناسبت دوسالگی سقوط افغانستان به دست گروه طالبان ترسیم کرده اند.

این گروه هنری می‌گوید: «پس از روی کار آمدن طالبان ما دردها و محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران را به تصویر می‌کشیم اما در اینجا (پاکستان) نیز به دلیل محدودیت‌ها ما بارها نتوانستیم که برای آثار خویش نمایشگاه برگزار کنیم. پس از چندین بار تلاش برای ایجاد نمایشگاه به دلیل اینکه آثار ما جنبهٔ اعتراضی داشت، موفق به برگزاری نمایشگاه نشدیم.»

این گروه هنری ابتدا در سال ۲۰۱۵ در شهر مزارشریف راه اندازی شده بود، قبل از سقوط نظام جمهوریت در این شهر، نقاشی‌های خیابانی زیادی را که اکثر آن مرتبط با زنان بود را به تصویر کشیدند، اما پس از روی کار آمدن طالبان به پاکستان مهاجر شده اند. و در این کشور به ابداع و ایجاد کارهای هنری اعتراضی ضد طالبانی پرداختند.

یکی از آثار این گروه ۵ نفری تصویری است که طالبی در وسط تابلو قرار دارد و قفس‌های فراوانی در اطرافش وجود دارد، به گفتهٔ هنرمندان گروه نی‌نگار این قفس‌ها در واقع همان اهداف، آرزوها و آزادی‌های زنان و دختران است که از سوی طالبان در بند کشیده شده اند و در این تابلو قفس های خالی نیز وجود دارند به گفتهٔ اعضای این گروه هنری قفس‌های خالی کنایه از وضع محدودیت‌های جدید از سوی این گروه است که به زودی دامنگیر زنان و دختران افغانستان خواهند شد.

از ابتدای حاکمیت طالبان وضع محدودیت‌های روز افزون و نفس گیر بر زنان و دختران، سبب گردیده که زنان اهل افغانستان در هر گوشه و کنار جهان و از هر طریق ممکن صدای اعتراض شان را علیه این گروه بلند کنند و فضای سکوت را در هم بشکنند.

گفتنی است که با روی کار آمدن طالبان زنان و دختران به شکل سیستماتیک از اجتماع حذف شده و در قفس‌های تاریک محبوس شده اند و از تمام آرزوها و اهداف شان باز ماندند.