گزارشگران بدون مرز: امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان تامین شود
گزارشگران بدون مرز: امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان تامین شود

خبرگزاری زنان افغانستان: در واکنش به افزایش اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پولیس پاکستان، سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تامین امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان شد. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که بیش از ۲۰۰ خبرنگار زن و مرد اهل افغانستان در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند. این سازمان در بیانیه‌ای گفته […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در واکنش به افزایش اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پولیس پاکستان، سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تامین امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که بیش از ۲۰۰ خبرنگار زن و مرد اهل افغانستان در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند.

این سازمان در بیانیه‌ای گفته است که بازگرداندن اجباری این خبرنگاران به افغانستان جان آنها را به خطر می‌اندازد. این سازمان همچنان از مقامات پاکستانی خواسته است که به این خبرنگاران اجازه دهند که در آن کشور بمانند و امنیت آنان را تضمین کند.

در بیانیه آمده است: «بازگرداندن اجباری خبرنگاران افغان که به پاکستان پناهنده شده اند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و کاملاً غیرقابل قبول است.»

این درحالیست که در دوستل سلطه طالبان شکاری زیادی از خبرنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی از سوی طالبان به کشورهای همسایه چون ایران، پاکستان و تاجکستان پناه برده اند و در کنار سایر چالشهای مهاجرت چون فقر، بیکاری، چالشهای روانی اکنون در معرض اخراج اجباری قرار دارند.