گزارش یونیسف از وضعیت بشری آسیب دیدگان افغانستان از ۱ الی ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۳
گزارش یونیسف از وضعیت بشری آسیب دیدگان افغانستان از ۱ الی ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۳

خبرگزاری زنان افغانستان: یونیسف یا دفتر وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت بشری کودکان افغانستان از اول الی ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۳ خبر داده می‌گوید، «جوامع در ولایت هرات تحت تأثیر یک سلسله زمین لرزه‌ها و پس لرزه‌های کم عمق و قوی (۶ ریشتر +) قرار گرفتند که […]

خبرگزاری زنان افغانستان: یونیسف یا دفتر وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت بشری کودکان افغانستان از اول الی ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۳ خبر داده می‌گوید، «جوامع در ولایت هرات تحت تأثیر یک سلسله زمین لرزه‌ها و پس لرزه‌های کم عمق و قوی (۶ ریشتر +) قرار گرفتند که بر حدود ۱.۶ میلیون نفر که لرزش شدید (MM‌I ۶+) را تجربه کردند از جمله بیش از ۲۷۵۰۰۰ نفر که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفتند در نه منطقه تأثیر گذاشت.

این نهاد درباره تداوی کودکان آسیب دیده می‌افزاید: «پس از غربالگری بیش از ۸۳۸۰۰۰ کودک ۶ تا ۵۹ ماهه، در مجموع ۴۵۵۹۶ کودک به دلیل ضایعات شدید تحت درمان قرار گرفتند.»

همچنان یونیسف با تاکید بر مساعدت‌های خویش علاوه کرده است: «در ماه اکتوبر ، ۷۸۱۳۵۱ کودک و مراقب (۴۵ درصد دختر و زن)، از جمله ۳۴۱۲ کودک دارای معلولیت، از خدمات پیشگیری، کاهش خطر، و پاسخ به حمایت از کودکان بهره مند شدند.»

این گزارش یونیسف درحالی شریک گردیده است که کودکان افغانستان به ویژه دختران از اساسی‌ترین حقوق خویش چون حق آموزش، حق تغذیه سالم و حق داشتن آزادی‌های مدنی محروم اند و تا هنوز سازمان ملل متحد گام تاثیرگذار در زمینه بهبود وضعیت موجود برنداشته است.