گسترش فقر و بیکاری در میان باشندگان پنجشیر و استخراج بی‌رویه و حراج زمرد این ولایت از سوی طالبان 
گسترش فقر و بیکاری در میان باشندگان پنجشیر و استخراج بی‌رویه و حراج زمرد این ولایت از سوی طالبان 

خبرگزاری زنان افغانستان: پنجشیر یکی از ولایاتی است که دارای معادن سرشار سنگ‌ها و فلزات قیمتی به ویژه سنگ گرانبهای زمرد می‌باشد. این ولایت بیش از دو دهه است که خواستگاه‌ و محل زندگی مخالفان طالبان بوده و از این رو طالبان می‌خواهد با ضربه زدن به اقتصاد مردم این ولایت از هر طریق ممکن […]

خبرگزاری زنان افغانستان: پنجشیر یکی از ولایاتی است که دارای معادن سرشار سنگ‌ها و فلزات قیمتی به ویژه سنگ گرانبهای زمرد می‌باشد. این ولایت بیش از دو دهه است که خواستگاه‌ و محل زندگی مخالفان طالبان بوده و از این رو طالبان می‌خواهد با ضربه زدن به اقتصاد مردم این ولایت از هر طریق ممکن آنان را در تنگنا و تحت فشار قرار دهد.

طالبان برای نهمین بار پس از استخراج معادن زمرد پنجشیر، این سنگ قیمتی را به مزایده گذاشته و به فروش رسانده است.

وزارت معادن و پترولیم طالبان امروز، سه‌شنبه، ۱۲ جدی، در ایکس از برگزاری نهمین مورد حراج و داوطلبی زمرد پنجشیر خبر داد.

بنا بر گفته این وزارت امروز به مقدار ۲ هزار و ۹۰۰ قیراط زمرد ولایت پنجشیر به ارزش ۸۰ هزار دالر به فروش رسیده است.

شماری از باشندگان ولایت پنجشیر از به فروش رسیدن زمرد این ولایت نه تنها استقبال نمی‌کنند، بلکه از استخراج بی‌رویه معادن در این ولایت ابراز نگرانی نموده می‌گویند، سرمایه این ولایت به حراج گذاشته شده و این عمل و محدودیت‌های فرا راه مردمان این ولایت سبب افزایش فقر و بیکاری در میان باشندگان پنجشیر شده است. زیرا سران طالبان از استخراج این معادن تنها به نفع گروه خود استفاده می‌کنند.

احمد (مستعار) یکی از باشندگان ولایت پنجشیر می‌گوید: «برای ما نان خوردن نماندند، اما با استخراج غیر استندرد زمرد و فروش آن فقط جیب‌های خودشان را پر کرده و ضربه و آسیب جدی به اقتصاد ما مردم این ولایت می‌زنند. تنها متضررین فروشات سنگ‌های قیمتی پنجشیر ما مردم هستیم، خزانه از ما و عیشش را طالبان می‌کنند.»

گروه طالبان پس از روی کار آمدن دست به استخراج و فروش احجار کریمه از جمله زمرد ولایت پنجشیر زده و مردمان این ولایت را از هرگونه دسترسی به آن محروم نگهداشته است.