یوناما خواهان توقف سریع شکنجهٔ زندانیان در افغانستان شده است
یوناما خواهان توقف سریع شکنجهٔ زندانیان در افغانستان شده است

خبرگزاری زنان افغانستان: در گزارش تازه‌ی که امروز از سوی یوناما منتشر شده است، گفته شده است که بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات و حاکمان بالفعل افغانستان در جریان بازداشت و پس از دستگیری افراد ثبت شده است. طبق گزارش نزدیک به ۵۰ درصد تخلفات حقوق بشری در جریان بازداشت و […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در گزارش تازه‌ی که امروز از سوی یوناما منتشر شده است، گفته شده است که بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات و حاکمان بالفعل افغانستان در جریان بازداشت و پس از دستگیری افراد ثبت شده است.

طبق گزارش نزدیک به ۵۰ درصد تخلفات حقوق بشری در جریان بازداشت و پس از بازداشت افراد، شامل شکنجه، رفتار‌های غیر انسانی همچون تحقیر و توهین است. شکنجه به طور عمده هنگام بازداشت و یا در بازداشت‌خانه های وزارت داخله و ادارهٔ استخبارات حکومت این گروه صورت گرفته است.

نوعیت شکنجه‌ها در حاکمیت طالبان در زندان‌های این گروه قرار ذیل است: ضرب و شتم بدنی، شوک برقی، خفه کردن بواسطهٔ آب، بستن چشم‌ها و در معرض تهدید قراردادن افراد شامل در شکنجه‌های این گروه می‌باشد.

در گزارش آمده است که مقامات بالفعل افغانستان از شکنجه برای اعتراف گرفتن و بدست آوردن سایر اطلاعات از زندانیان استفاده می‌کنند، یعنی از شکنجه به عنوان ابزاری برای تحقیقات مؤثر به کار می‌گیرند.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «شکنجه در هر شرایطی ممنوع است.»

یوناما نیز خواهان توقف سریع شکنجه زندانیان و افراد دیگر از سوی نیروهای طالبان در افغانستان شده است.

این در حالی است که طی دوسال گذشته افراد و اشخاصی که مخالف و یا بر علیه طالبان سخن گفته یا اعتراضی کرده اند، از سوی این گروه بازداشت و شکنجه شده اند که برخی از آنها پس از بازداشت و شکنجه آزاد شده و عدهٔ به گونه مرموز به قتل رسیده است. برعلاوه این، ماموران طالبان مردم را در بسا از ولایات کشور به بهانه‌های مختلف از جمله تراشیدن ریش مردان، گوش‌دادن به موسیقی و عدم رعایت حجاب زنان البته حجاب مورد نظر این گروه در سطح شهرها مورد ضرب و شتم و تحقیر و توهین قرار داده اند.