یونیسف از حمایت مالی ۲۵ میلیون دالری جاپان برای ساخت و بازسازی ۱۶۵ باب مکتب در افغانستان خبر داد
یونیسف از حمایت مالی ۲۵ میلیون دالری جاپان برای ساخت و بازسازی ۱۶۵ باب مکتب در افغانستان خبر داد

خبرگزاری زنان افغانستان: یونیسف به کمک مالی جاپان ۱۶۵ باب مکتب ابتدایی را در سراسر افغانستان بازسازی و یا جدیدا می‌سازد که از این طریق زمینهٔ آموزش برای ۳۳۰۰۰ کودک فراهم خواهد شد. امروز (چهارشنبه، ۱۵ سنبله)، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در خبرنامهٔ خبر داد که این پروژه از بودجهٔ […]

خبرگزاری زنان افغانستان: یونیسف به کمک مالی جاپان ۱۶۵ باب مکتب ابتدایی را در سراسر افغانستان بازسازی و یا جدیدا می‌سازد که از این طریق زمینهٔ آموزش برای ۳۳۰۰۰ کودک فراهم خواهد شد.

امروز (چهارشنبه، ۱۵ سنبله)، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در خبرنامهٔ خبر داد که این پروژه از بودجهٔ به ارزش ۲۵ میلیون دالر برخوردار بوده و شامل ساخت و بازسازی صنف‌های درسی، تشناب‌ها، امکانات شستن دست‌ها و دیوار‌های محیطی (چهار دیواری) می‌باشد.

فران اکیثا، نمایندهٔ یونیسف در افغانستان می‌گوید: «زمانی که صنف‌های درسی برای اطفال خوشایند و امن باشد، آنها انگیزهٔ یادگیری پیدا می‌کنند و به این گونه ثبت نام، میزان حضور و فراغت در مکتب‌ها افزایش می‌یابد. حمایت دولت و مردم جاپان درست در زمانی که اطفال افغان در مسیر آموزش خود با موانع زیادی روبه‌رو هستند، حایز اهمیت فراوان است.»

همچنان تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در افغانستان گفت: «هر طفل حق دارد به مکتب برود و در محیط امن بیاموزد. جاپان از آموزش و رشد دختران و پسران افغان در مکتب‌ها با ساختن و بازسازی صنف‌های درسی و تاسیسات آب و حفظ‌الصحه حمایت می‌کند.»

این در حالی است که بر اساس گزارش یونیسف حد اقل نیمی از مکتب‌های دولتی در افغانستان صنف‌های درسی کافی و ۵۸ درصد آن آب آشامیدنی پاک و جای شستشوی دست‌ها را ندارد. به گونهٔ میانگین، برای ۲۴۹ شاگرد یک تشناب فعال وجود دارد. صرف ۴۷ درصد مکتب‌ها دارای دیوارهای محیطی (چهار دیواری) هستند. چهار دیواری مکتب‌ها از این جهت مهم است که مکتب‌های احاطه شده با دیوارها از سوی خانواده‌ها امن تلقی می‌شوند و این اقدام به ویژه حضور دختران را در مکتب‌ها بهبود می‌بخشد.