یونیسف: «۹۵۰ صنف جامعه محور ایجاد می‌نماییم»
یونیسف: «۹۵۰ صنف جامعه محور ایجاد می‌نماییم»

خبرگزاری زنان افغانستان: یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در صفحه ایکس از ایجاد نمودن ۹۵۰ صنف آموزشی در سراسر افغانستان با حمایت کوریای جنوبی خبر داده است. یونیسف می‌گوید: «ما در حال ایجاد ۹۵۰ صنف آموزشی جدید جامعه‌ محور هستیم. این ۹۵۰ فضای جدید برای یادگیری، الهام‌بخشی و ساخت آینده است. […]

خبرگزاری زنان افغانستان: یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در صفحه ایکس از ایجاد نمودن ۹۵۰ صنف آموزشی در سراسر افغانستان با حمایت کوریای جنوبی خبر داده است.

یونیسف می‌گوید: «ما در حال ایجاد ۹۵۰ صنف آموزشی جدید جامعه‌ محور هستیم. این ۹۵۰ فضای جدید برای یادگیری، الهام‌بخشی و ساخت آینده است. با حمایت وزارت خارجه کوریا این ۹۵۰ صنف جامعه‌محور برای ۱۴۰۰۰۰ کودک در افغانستان آموزش فراهم می‌کند.»

دانشجویان و دانش‌آموزان دختر و خانواده‌های آنها در کشور چنین اقداماتی را ناکافی خوانده و خواستار آموزش رسمی و باز شدن سریع مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران در همه مقاطع تحصیلی هستند.