یک تن در ولایت غزنی خود را در بدنه درخت به دار آویخته به زندگی اش پایان داد
یک تن در ولایت غزنی خود را در بدنه درخت به دار آویخته به زندگی اش پایان داد

خبرگزاری زنان افغان: یک منبع از ولایت غزنی می‌گوید، روز گذشته “سه شنبه ۱۹ ثور” یک تن در ولسوالی گیلان ولایت غزنی خود را در بدنه یک درخت به دار آویخته است دست به خود کشی زد. به قول از منبع، خانواده ای این فرد دلیل این خودکشی را مشاجره با خانواده اش عنوان کرده […]

خبرگزاری زنان افغان: یک منبع از ولایت غزنی می‌گوید، روز گذشته “سه شنبه ۱۹ ثور” یک تن در ولسوالی گیلان ولایت غزنی خود را در بدنه یک درخت به دار آویخته است دست به خود کشی زد.
به قول از منبع، خانواده ای این فرد دلیل این خودکشی را مشاجره با خانواده اش عنوان کرده است.
با آغاز سال روان، خودکشی در بسیاری از ولایت ها افزایش یافته و سبب نگرانی شهروندان شده است.