یک دختر جوان افغان در ایران به شکل فجیع از سوی نامزدش به قتل رسید
یک دختر جوان افغان در ایران به شکل فجیع از سوی نامزدش به قتل رسید

خبرگزاری زنان افغانستان: یک دختر جوان افغان که ۱۷ سال سن داشت از سوی نامزدش در منطقه‌ی گلشهر شهر مشهد در اثر ۲۰ ضربه‌ی چاقو به قتل رسید. به گفته‌ی رسانه‌های ایرانی، نامزد این دختر جوان به دلیل عاجز ماندن از پرداخت ۳۰ میلیون تومان معادل ۴۰ هزار افغانی شیربها به خانواده او و برگزاری […]

خبرگزاری زنان افغانستان: یک دختر جوان افغان که ۱۷ سال سن داشت از سوی نامزدش در منطقه‌ی گلشهر شهر مشهد در اثر ۲۰ ضربه‌ی چاقو به قتل رسید.

به گفته‌ی رسانه‌های ایرانی، نامزد این دختر جوان به دلیل عاجز ماندن از پرداخت ۳۰ میلیون تومان معادل ۴۰ هزار افغانی شیربها به خانواده او و برگزاری مجلس نامزدی، این دختر را با ضرب چاقو به قتل رسانده است.

پس از ارزیابی‌های قوه قضاییه‌ی مشهد معلوم شده است که ٨‌ ضربه چاقو به قفسه سینه و بین ترقوه، ۹ ضربه‌ی چاقو به پشت و ۱ یا ۲ ضربه‌ی دیگر به بازو و ران این دختر زده شده است.

زنان و دختران افغان همیشه و در هر گوشه‌ی جهان مورد خشونت و نامهری قرار گرفته و به هر نحو قربانی واقع شده اند.

زنان و دختران افغانستان در داخل و خارج از کشور با خشونت‌های خانوادگی و تبعیض جنسیتی روبرو اند.