یک دختر در آب‌ های بند امیر غرق شد
یک دختر در آب‌ های بند امیر غرق شد

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت بامیان به خبرگزاری زنان افغان می گویند، پس از چاشت روز گذشته “چهار شنبه ۲۷ ثور” یک دختر ۱۸ ساله در آب های بند امیر غرق شده است. به گفته‌ ی منبع پس از گذشت یک روز ، تیم نجات موظف هنوز موفق به پیدا کردن جسد وی نشده […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت بامیان به خبرگزاری زنان افغان می گویند، پس از چاشت روز گذشته “چهار شنبه ۲۷ ثور” یک دختر ۱۸ ساله در آب های بند امیر غرق شده است.
به گفته‌ ی منبع پس از گذشت یک روز ، تیم نجات موظف هنوز موفق به پیدا کردن جسد وی نشده است.