یک زن در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، به قتل رسید
یک زن در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، به قتل رسید

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت بدخشان می‌گویند، یک زن ۲۵ ساله، عصر روز گذشته، در روستای “روینج” از ولسوالی راغستان بدخشان به قتل رسیده است. همزمان با این رویداد، منابع از شفاخانه مرکز ولسوالی راغستان به رسانه‌ها گفته که در یک ماه گذشته، چهار زن دست به خودکشی زده اند. قتل و خودکشی زنان […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت بدخشان می‌گویند، یک زن ۲۵ ساله، عصر روز گذشته، در روستای “روینج” از ولسوالی راغستان بدخشان به قتل رسیده است.
همزمان با این رویداد، منابع از شفاخانه مرکز ولسوالی راغستان به رسانه‌ها گفته که در یک ماه گذشته، چهار زن دست به خودکشی زده اند.
قتل و خودکشی زنان در سال‌های پسین در ولایت‌های مختلف رو به افزایش است.
پس از بسته شدن درهای مکاتب، دانشگاه و وضع محدودیت‌ها در برابر کار زنان، ادامه‌ی زندگی را برای آنان سخت‌تر کرده است و بسیاری از زنان نا گزیر دست به خود کشی می‌ زنند.