تقرر یک زن منحیث والی دایکندی
تقرر یک زن منحیث والی دایکندی

اداره مستقل ارگان‌های محلی رشیده شهیدی را به عنوان والی جدید دایکندی تعیین کرده است. این اداره روز چهارشنبه، یازدهم حمل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خانم شهیدی براساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری حکم شماره ۹۹ ریاست جمهوری، به حیث والی جدید دایکندی تعیین شده است. پیش از این احمدضیا همدرد […]

اداره مستقل ارگان‌های محلی رشیده شهیدی را به عنوان والی جدید دایکندی تعیین کرده است.
این اداره روز چهارشنبه، یازدهم حمل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خانم شهیدی براساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری حکم شماره ۹۹ ریاست جمهوری، به حیث والی جدید دایکندی تعیین شده است.
پیش از این احمدضیا همدرد به عنوان والی دایکندی کار می‌کرد.