یک مرد معیوب در فاریاب کشته شد
یک مرد معیوب در فاریاب کشته شد

مسئولان حکومتی فاریاب می‌گویند یک مرد معیوب شام روز گذشته در روستای بلوچ شاه نادر ولسوالی پشتونکوت توسط افراد مسلح کشته شده است. شمس الله محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب می‌گوید این شخص نورمحمد فرزند محمد حسن نام داشته که معیوب بوده به روبروی دروازه خانه‌اش کشته شده است. بگفتهٔ آقای محمدی، […]

مسئولان حکومتی فاریاب می‌گویند یک مرد معیوب شام روز گذشته در روستای بلوچ شاه نادر ولسوالی پشتونکوت توسط افراد مسلح کشته شده است.

شمس الله محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب می‌گوید این شخص نورمحمد فرزند محمد حسن نام داشته که معیوب بوده به روبروی دروازه خانه‌اش کشته شده است.

بگفتهٔ آقای محمدی، انگیزهٔ قتل خصومت‌های شخصی بوده است و قاتل پس از انجام این جنایت از ساحه فرار نموده است که تحت تعقیب قرار دارد.